Advanced MACD Strategy - Forex Market Stop Loss Take Profit Price

Avancerad MACD-strategi

10 1 Vote
Instructor

Avancerad MACD-strategi

Femtionionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del talar vi om Avancerad MACD-strategi.

Avancerad MACD-strategi

Avancerad MACD passar på intervallmarknader, medan det skapar falska signaler på volatila marknader, vilket skulle innebär förlorat kapital. Egenskapsvärdena på MACD bör vara 25, 41 och 21.

Avancerad MACD genererar signaler när signallinjen passerar strecken i stigande eller sjunkande riktning.

Handlare kan använda Avancerad MACD på symboler med intervallmarknader, särskilt på EURUSD och GBPUSD.

En Köporder kan läggas när strecken eller signallinjen ligger under 0-nivån och signallinjen rör sig under strecken.

En Säljorder kan läggas när strecken och signallinjen ligger ovan 0-nivån och signallinjen rör sig över strecken.

?Take Profit?- och ?Stop Loss?-priser

?Take Profit?-värden ligger mellan 22 och 63 pips baserat på andra bekräftelser och typer av candle-mönster vid ingångspriset.

?Stop Loss?-priset kan bestämmas med hjälp av olika metoder:

  1. SL kan placeras på en plats där signallinjen åter passerar strecken.
  2. SL kan specificeras utifrån en analys av framtida betydande inplanerade nyheter.
  3. SL kan ligga mellan 21 och 40 pips från ingångspriset.

Advanced MACD Strategy - Trading Signal by Forex Market Trading Patterns and Indicators

Avancerad MACD kan kombineras med RSI, Stokastiska och candlestick-mönster för pålitligare signaler.

I GBPUSD-diagram på MT4-plattformen i en H1-tidsram kan handlaren upptäcka en punkt där signallinjen rörde sig under strecken, liksom Engulfing Bullish candlestick på marknadstrenden. Därmed kan en Köporder läggas vid denna punkt.

Ett annat exempel visar en signallinje som passerar strecken i stigande riktning och en kraftfull Bearish candle som har bildats så en Säljsignal genererades.

I detta exempel passerade signallinjen strecken i sjunkande riktning när en ?Piercing Line? har bildats på marknadstrenden. Därmed kunde handlare lägga en Köporder vid denna punkt.

Advanced MACD Strategy - MetaTrader Trading Platform Price Chart - Moving Average Trend Lines

Ett annat exempel visar att när en signallinje passerar en specifik punkt dör ett kraftfullt mönster eller en candlestick bildas kan handlare lägga en order.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates