Financial Video Tutorials Archives - PFOREX
Session 2
05:11
Marknadsriskupplysningar och Ansvarsfriskrivning
 • Finansiella Hu00f6griskmarknader, su00e4rskilt Valutahandel
 • Att u00d6ppna ett Verkligt Konto med Smu00e5 Finansieringsmedel
 • Typer av Handlare
Session 3
08:11
Finansiella Marknader och Fördelar med Valutahandel
 • Professionalla Valutahandelstju00e4nsteru00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 Utbildning I Finansiell ekonomi av PFOREX
 • De Finansiella Marknadernas Historia
 • Olika delar av den finansiella marknaden
Session 4
12:18
Grundläggande Begrepp på den Financiella Marknaden
 • Symboler
 • u00c4delmetaller
 • De minsta mu00e5tten
Session 5
11:57
Kompletterande Begrepp på Finansiella Marknaden
 • Provision
 • Swap
 • Hedge
Session 6
04:06
Mäklare och Valutatyper
 • Banker, Finansiella Institut och Pionju00e4r-Mu00e4klare
 • Privata Mu00e4klartju00e4nster
 • Typer av utlu00e4ndsk valuta
Session 7
08:47
Reglerande Institutioner och Pålitliga Mäklare
 • Tillsynsmyndigheter
 • NFA, FCA, CYSEC
 • Licensierade Mu00e4klare
Session 8
09:59
Olika Former av Handelskonto
 • Konto med fast spread
 • Konto med flytande spread
 • Direkta konton
Session 9
08:40
Olika Typer av Handelsstrategi
 • Omedelbart Utfu00f6rande
 • Marknadsexpediering
 • Scalper
Session 10
09:23
Mäklartjänster och Huvudsakligt Ansvar
 • Opposing trades
 • u00d6verlappning
 • u00d6kad Spread
Session 11
07:45
Moderna och Traditionella Betalningsmetoder
 • Elektroniska Pengar
 • Pu00e5litliga och su00e4kra system
 • PayPal
Session 12
06:05
Session 12
06:05
Binär Optionshandel
 • En Introduktion till Optioner
 • Pu00e5litliga websidor
 • Fu00f6rdelar med Forex-optioner
Session 13
12:45
Session 13
12:45
Tillhandahållare av Binära Optioner och Kontraktstyper
 • 24Option
 • Instu00e4llningar fu00f6r Visning
 • Hu00f6gt eller Lu00e5gt
Session 14
10:03
Marknadsanalys och Handelssignaler
 • Analysis signal
 • Signaler
 • Grundlu00e4ggande om signaler
Session 15
09:38
Bonusar och Kampanjer samt Konkurrens
 • Meningen med Bonusar
 • Lu00e5g insu00e4ttning med lu00e5ga summor
 • Insu00e4ttningsbonus med hu00f6gre summor
Session 16
08:00
Tjänster hos Introducing broker-mäklare
 • IB-mu00e4klare
 • IB-omstu00e4ndigheter
 • IB-tju00e4nster
Session 17
09:10
Finansiella Marknadsredskap och Websidor
 • Nyhetswebsidor ?Dessa webbplatser ger de senaste nyheterna kring fru00e5gor som pu00e5verkar finansmarknaderna direkt eller indirekt med lu00e5nga eller kortsiktiga effekter pu00e5 marknaden. Webbplatserna erbjuder analyser av nyheter fru00e5n ekonomiska experter som kan vara vu00e4ldigt anvu00e4ndbara.
 • Analytiska websidor ? dessa websidor erbjuder teknisk analys, grundlu00e4ggande analys eller bu00e5da dessa former utifru00e5n olika metoder.
 • Utbildningswebsidor ? dessa websidor har vanligtvis Forex-utbildning och medfu00f6ljande utbildningsmaterial och kurser med olika nivu00e5er som alla handlare kan ta del och gynnas av.
Session 18
07:49
Metatrader Handledning
 • Att Installera MetaTrader
 • Skillanden mellan MetaTrader 4 och 5
 • Att anvu00e4nda en enskild plattform fu00f6r olika konton
Session 19
25:11
Handelsplattformen MetaTrader 4
 • Allmu00e4n Information
 • Marknadsklocka
 • Navigator
Session 20
18:24
Ordertyper och Specifikationer
 • Direkt Genomfu00f6rande
 • Ta Vinst
 • Stopfu00f6rlust
Session 21
03:54
Teknisk Analys av Finansiella Marknader
 • Tillu00e4mpning
 • Teknisk analys
Session 22
10:48
Typer av Trender och Levels
 • Trend
 • Supports
 • Resistance
Session 23
06:38
Introduktion till Candlesticks
 • Candle stick
 • Anvu00e4ndning av candlestick
 • Candle-typer
Session 24
05:09
Marubozu candlestick-mönster
 • Marubozu eller Long candle
 • Ju00e4mfu00f6ra storlek pu00e5 candles
 • The Marubozu
Session 25
04:25
Mönster av Shooting Star och Hammer Candlestick
 • Shooting Star Candle
 • Hammer Candles
Session 26
02:41
Hanging Man-Inverted Hammer och Doji Candlestick-Mönster
  Session 27
  09:15
  Dark Cloud-Piercing Line- och Engulfing Candlestick-mönster
  • Dark Cloud candle
  • Piercing line
  • Bearish Engulfing candle
  Session 28
  10:08
  Introduktion till Fibonacci Retracement och Expansion
   Session 29
   02:33
   Mönster, Reversal och Continuation-mönster
   • Mu00f6nster
   • Reversal-mu00f6nster
   • Continuation-mu00f6nster
   Session 30
   10:46
   Continuation och Reversal Head and Shoulders
   • Neckline-nedu00e5ttrend
   • Neckline-Uppu00e5ttrend
   • H-hu00f6jd
   Session 31
   06:36
   Double Top- och Double Bottom-mönster
   • Double Top-Mu00f6nster
   • Double Bottom-Mu00f6nster
   Session 32
   04:38
   Triple Top- och Triple Bottom-mönster
   • Triple Top-Mu00f6nster
   • Triple Bottom-Mu00f6nster
   Session 33
   04:39
   Wedge - Rising Wedge och Falling Wedge
   • Wedge
   • Rising Wedge
   • Falling Wedge
   Session 34
   06:23
   Triangle-mönster och dess olika former
   • Triangle
   Session 35
   06:47
   Flaggmönster och olika underkategorier
   • Flaggmu00f6nster
   Session 36
   05:00
   Pennant-mönster
   • Pennant
   • Bearish pennant
   • Bullish pennant
   Session 37
   04:18
   Indikatorer och Oscillatorer
   • Indikatorer
   • Oscillatorer
   Session 38
   08:03
   Indikatorer för Glidande Medelvärde och deras Egenskaper
   • Glidande Medelvu00e4rde-indikatorer
   Session 39
   05:58
   Relativt Styrke Index-RSI-indikator
   • RSI
   Session 40
   03:08
   Commodity Channel Index-CCI-indikator
   • CCI eller Commodity Channel Index
   Session 41
   03:30
   MACD-indikator
   • MACD
   Session 42
   06:19
   Divergens och Konvergens
   • Divergens och Konvergens
   • Divergens
   • Konvergens eller Negativ Divergens
   Session 43
   06:33
   Dold Bullish- och Bearish-Divergens
   • Dold Divergens
   Session 44
   10:41
   Harmoniska Mönster
   • Harmoniska Mu00f6nster u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   Session 45
   10:01
   Elliott Waves-teori
   • Elliott Waves
   Session 46
   07:02
   Andrew’s Pitchfork-Indikator
   • Andrew?s Pitchfork
   Session 47
   04:37
   Signaler i Andrew’s Pitchfork
   • Fu00f6rsta signalmodellen u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   • Andra signalmodellen
   • Tredje signalmodellen
   Session 48
   07:54
   Kompletterande information om Andrew’s Pitchfork-indikatorn
   • Fel i Andrew?s Pitchfork
   • Smu00e5 mu00f6nster av Andrew?s Pitchfork inuti ett huvudmu00f6nster
   • Varningslinje
   Session 49
   00:04:53
   Kompletteande Linjer och Signaler till Andrew’s Pitchfork Supplementary
   • 1:a typen ? Extralinje
   • 2:a typen ? Kompletterande Signal
   • 3:e typen ? Kompletterande Signal
   Session 50
   10:24
   Tekniker för Handel med Prisbaserade Åtgärder
   • Ku00f6pomru00e5de
   • Su00e4ljomru00e5de
   • Vu00e4nteomru00e5de
   Session 51
   24:13
   Trendanalys av Guld med hjälp av Prisbaserade Åtgärder
   • Trendanalys av Guld med hju00e4lp av Prisbaserade u00c5tgu00e4rder
   Session 52
   07:48
   Grundläggande Analys
   • Grundlu00e4ggande analys
   • Risksu00f6kande
   • Riskundvikande
   Session 53
   08:18
   Grundläggande Analys och Finansiell Årlig Rapport
   • Ru00e4nta
   • BNP (Brutto Nationalprodukt)
   • Arbetslu00f6shetsnivu00e5 och sysselsu00e4ttningsfu00f6ru00e4ndringar
   Session 54
   12:19
   Riskhantering och Penninghantering inom Handel
   • Handelsprocedur
   • Penninghantering
   • Riskhantering
   Session 55
   06:24
   Handelsstrategier och Skräddarsydda Strategier
   • Strategier
   • Strategityper
   • Skru00e4ddarsydda strategier
   Session 56
   04:25
   Strategi med Bollinger Band-indikator
   • Bollingerband
   Session 57
   05:24
   Utbrotssstrategi och Tillbakadragandestrategi
   • Utbrottsstrategiu00a0
   • Ingu00e5ngspunkt
   • Handelsbara symboler
   Session 58
   03:48
   Strategier för Falska Utbrott med Candlestick-Bekräftelse
   • Falskt Utbrott
   Session 59
   03:38
   Avancerad MACD-strategi
   • Avancerad MACD-strategi
   • ?Take Profit?- och ?Stop Loss?-priser
   Session 60
   04:10
   Strategier med RSI och Glidande Medelvärde
   • Strategier med RSI och Glidande Medelvu00e4rde
   • Handelsbara Symboler
   • Tidsramar
   Session 61
   04:37
   Dubbeltopp & Dubbelbotten inom RSI-Strategi
   • Dubbeltopp och dubbelbotten inom RSI-oscillator
   • Handelsbara Symboleru00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   • Tidsram
   Session 62
   05:04
   Dubbeltopp- och Dubbelbotten-mönster
   • Dubbeltopp, Dubbelbotten och Candle Sticku00a0
   Session 63
   14:45
   Speciella Candlestick-mönster
   • Speciella Candle Sticksu00a0
   • Fu00f6rsta metoden
   • Andra metoden
   Session 64
   05:29
   Utbrytning - Stigande och Fallande Tremetod
   • Bearish-utbrytning
   • Bearish Fallande Tremetod
   • Bullish-utbrytning
   Session 65
   04:46
   Tre Mönster inom Stolp-Candlestick
   • Tre Bearish Inom Stolp-Candle och Tre Bullish Inom Inside Stolp-Candle
   Session 66
   03:07
   Tweezer Candlestick-mönster
   • Tweezer-Topp
   • Tweezer-Botten
   Session 67
   13:45
   R-strategi
   • R-strategi
   • Tidsramar
   • Symboler
   Session 68
   09:33
   Session 68
   09:33
   Grundläggande Information om Optioner och Binära Optioner
   • Skillnader mellan Optioner och Binu00e4ra Optioner
   • Ku00f6p- och Su00e4ljoptioner
   • Binu00e4ra Optioner
   Session 69
   08:21
   Session 69
   08:21
   Olika Typer av Kontrakt för Binära Optioner
   • Binu00e4ra Typer
   • Binu00e4ra Optionstyper
   • u00a0In-Range (inom intervall)
   Session 70
   05:18
   Session 70
   05:18
   Reglering av Binära Optioner
   • Regleringar av Binu00e4ra Optioner
   • Binu00e4ra Optioner i Europa och Asien
   • Binu00e4ra Optioner i USA
   Session 71
   07:27
   Session 71
   07:27
   Session 72
   10:45
   Session 72
   10:45
   Session 73
   13:14
   Session 73
   13:14
   Session 74
   07:03
   Session 74
   07:03
   Session 75
   08:38
   Session 75
   08:38
   Session 76
   10:11
   Session 76
   10:11
   Session 77
   09:06
   Session 77
   09:06
   Session 78
   05:09
   Session 78
   05:09
   Session 79
   05:07
   Session 79
   05:39
   Session 80
   06:13
   Session 81
   07:26
   Session 82
   13:03
   Session 83
   12:53
   Session 84
   09:39
   Session 85
   04:14
   Session 86
   05:36
   Session 87
   03:41
   Session 88
   05:42
   Session 89
   15:14
   Session 90
   05:37
   Session 91
   07:10
   Session 92
   07:59
   Session 93
   05:03
   Session 94
   10:29
   Session 95
   06:29
   Session 96
   10:53
   Session 97
   08:48
   Session 98
   09:09
   Session 99
   03:55
   Session 100
   03:15
   Session 101
   02:41
   Session 102
   03:32

   Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates